Đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả Cuộc hội đàm giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả Cuộc Hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng; biểu dương những đóng góp tích cực của hai Ban trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; mong muốn hai Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ cả trong các vấn đề song phương và ở các diễn đàn đa phương, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của mỗi Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.

PV (theo TTXVN)