Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Tuyên Quang. Theo báo cáo của Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Tuyên Quang đã lựa chọn 4 lĩnh vực đột phá là phát triển hệ thống giao thông, công nghiệp, kinh tế du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử, tỉnh Tuyên Quang đã đạt tất cả 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng. Trong đó lần đầu tiên đã hoàn thành vượt mức hai chỉ tiêu khó đạt nhất là giá trị sản xuất công nghiệp và thu ngân sách.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm đồi chè xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Dù đã cố gắng nhưng Tuyên Quang vẫn là 1 tỉnh khó khăn, nguồn thu mới đảm bảo được 30% nhu cầu chi; thu nhập của người dân vẫn thấp so với bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế. Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới, Tuyên Quang cần thực hiện song song hai công việc. Đó là chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 15 của tỉnh đã đề ra; tập trung vào những việc khó, tháo gỡ những vướng mắc. Đồng thời chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Trong việc xây dựng văn kiện, trên cơ sở phân tích kỹ tiềm năng, thế mạnh cần nghiên cứu, chuẩn bị tốt các phương hướng, nhiệm vụ cho 5 - 10 năm tới; khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa Tuyên Quang bứt phá đi lên, thoát khỏi là một tỉnh nghèo.

Cùng với việc chuẩn bị Đại hội, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Tuyên Quang tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Di chúc của Bác

PV (theo VOV)