Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Tuyên Quang. Nơi đây có 183 di tích gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc những năm giữa thế kỷ 20 khi Sơn Dương từng được mệnh danh là trung tâm căn cứ địa cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng và Thủ đô kháng chiến; là nơi ở, làm việc của Bác Hồ và các cơ quan Trung ương của Đảng, Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm lán Nà Lừa, nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ tháng 5 đến tháng 8/1945 để chỉ đạo việc chuẩn bị Tổng Khởi nghĩa và lãnh đạo cuộc Tổng Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cả nước, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tổng Bí thư bồi hồi xúc động khi nghe lại câu chuyện về việc Bác Hồ đã nhận định chính xác và sáng suốt chỉ đạo tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa khi cơ hội “ngàn năm có một” để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc đã đến, dù lúc đó Người vẫn mệt sau cơn bệnh nặng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm bà con Tân Trào.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm đình Tân Trào. Trong hai ngày 16 và 17/8/1945, tại đây, Quốc dân Đại hội họp thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc tiến hành Cách mạng tháng Tám và 10 chính sách lớn của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tổng Bí thư cũng thăm di tích nhà ông Nguyễn Tiến Sự, nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh ở và làm việc từ ngày 21/5 đến cuối tháng 5/1945 khi mới tới Tân Trào; thăm nhà ông Hoàng Trung Dân, nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến tháng 8/1945, nơi đánh máy bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc (tức Lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước) tháng 8/1945. Lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm xúc động khi trở lại thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào – nơi Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã làm việc, nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh của dân tộc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao và mãi mãi biết ơn những đóng góp to lớn, ân tình sâu nặng, son sắt của đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đối với Bác Hồ và cách mạng Việt Nam.

Làm việc với huyện ủy Sơn Dương và xã Tân Trào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng khi biết rằng cuộc sống về mọi mặt của nhân dân quê hương cách mạng đã có nhiều đổi thay và khởi sắc từng ngày. Trong số 46 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đề ra thì có thể hoàn thành tới 44 chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/người/năm. Huyện đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nên tới nay 100% thôn, bản có đường ô tô tới trung tâm

M.Đ.