Theo báo cáo, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương hiện có 35 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 1.100 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 5.800 chi bộ và gần 80.000 đảng viên hoạt động ở khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài. Trong 35 Đảng bộ trực thuộc Khối có 33 Đảng bộ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, ngân hàng thương mại Nhà nước, nắm giữ hơn 80% tổng nguồn vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước, hàng năm đóng góp gần 40% tổng thu ngân sách quốc gia và xấp xỉ 30% GDP của cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sáng kiến của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương lần đầu tiên tổ chức Hội nghị tuyên dương các Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong doanh nghiệp, đây là dịp để Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối tôn vinh, động viên các đồng chí Bí thư Chi bộ trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, tích cực đóng góp trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng. Đồng thời cũng là dịp để các đồng chí Bí thư Chi bộ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, để tổng kết rút kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác Đảng trong doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư mong các đồng chí Bí thư Chi bộ không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới còn rất nặng nề, cần tiếp tục cố gắng, học tập nâng cao trình độ, tiếp tục vươn lên đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng.

Trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh, phải tập trung thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, cần cố gắng để nâng cao vị thế, uy tín của doanh nghiệp Nhà nước.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ: Chúng ta phải hiểu sâu sắc, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, không có kinh tế phát triển đi lên thì đất nước làm sao giàu mạnh được. Nhưng ai làm cho kinh tế phát triển đi lên - đó là con người có trình độ, phẩm chất, năng lực, vì nhân dân phục vụ, tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bởi vậy, Đảng phải đào tạo con người, sắp xếp, bố trí cán bộ cho tốt để bảo đảm thực hiện cho được nhiệm vụ chính trị. Trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, tất cả các cấp phải làm, nhưng chi bộ là tế bào quan trọng, nơi nối liền Đảng với quần chúng. Trong tế bào ấy, Bí thư phải là hạt nhân, là trung tâm đoàn kết. Nơi nào đồng chí Bí thư lăn lộn với công việc, tâm huyết ngày đêm, nâng cao trình độ thì nơi đó có chi bộ tốt, Bí thư là hạt nhân đoàn kết đảng viên và quần chúng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải nhận thức đầy đủ vai trò công tác xây dựng Đảng nói chung, vai trò, vị trí của chi bộ và Bí thư Chi bộ, phải quan tâm hơn nữa, coi trọng hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng.

PV (theo TTXVN)