Chia sẻ tình cảm với lực lượng CAND, đồng chí Tổng Bí thư chúc mừng những sĩ quan cao cấp trong CAND vừa được thăng cấp bậc hàm cấp tướng. "Điều đó chứng tỏ lực lượng Công an càng ngày càng phát triển, trưởng thành, cả về quy mô, trình độ, chất lượng" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng CAND trong năm qua và cho rằng, đó là thành quả của tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng CAND. Đánh giá việc tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần này, Tổng Bí thư ghi nhận: Hội nghị được tổ chức với nhiều đổi mới đem lại hiệu quả tích cực, thảo luận những nội dung quan trọng trong công tác Công an. Tổng Bí thư đề nghị, Hội nghị cần làm rõ các thành tích đạt được, nguyên nhân thành công, bài học kinh nghiệm, cũng như thiếu sót, hạn chế để đưa ra giải pháp khắc phục. Đặc biệt, cần chú trọng những nội dung công tác tham mưu chiến lược về an ninh - trật tự, công tác xây dựng lực lượng CAND. Những vấn đề này cần cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Công Gôn.

Chỉ đạo những định hướng công tác chính trong năm 2012, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng CAND cần tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát mục tiêu, kế hoạch của đất nước, giữ vững ổn định, góp phần phục vụ có hiệu quả mục tiêu trọng tâm của đất nước. Tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong tình hình mới, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật về lĩnh vực ANTT. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cụ thể là các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về ANTT của lực lượng CAND, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức rõ các thách thức trong tình hình mới, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các thủ đoạn của tội phạm, qua đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng lực lượng. Theo đó, lực lượng CAND cần tăng cường sức mạnh về tiềm lực và thế trận, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cách mạng, sức chiến đấu và năng lực công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Công an giỏi về nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật… Cần chú ý nêu cao cảnh giác trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mặt trái của bối cảnh mở cửa, hội nhập, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh và ý chí vượt qua thách thức, cám dỗ, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nêu cao sức chiến đấu, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ huy trên tất cả các mặt công tác…

PV