Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Đến dự buổi gặp mặt còn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 33 tỉnh, thành phố...

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các đồng chí đã tham gia cấp ủy trong nhà tù và trại giam của địch thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Buổi gặp mặt là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với công lao của các đồng chí đảng viên tham gia cấp ủy trong nhà tù và trại giam của địch; là dịp để những người đồng đội, đồng chí gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm về một thời gian nan nhưng vô cùng oanh liệt, hào hùng; cung cấp thêm tư liệu, nhân chứng lịch sử làm sáng rõ thêm vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng Đảng trong lao tù; tôn vinh tấm gương, tinh thần và phẩm chất cách mạng của các thế hệ cha anh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo để viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng ngày tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Đoàn 95 (trước đây là CP35), đơn vị công tác đặc biệt của Trung ương Đảng đã từng tham gia giúp đỡ nước bạn Lào và một số nước Đông Dương trong giai đoạn 1954-1975.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong không khí kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cuộc gặp gỡ hôm nay mang nhiều ý nghĩa lớn lao. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, phối hợp chặt chẽ giải quyết các tồn đọng về hồ sơ đối với các cán bộ, chiến sỹ của Đoàn 95, đặc biệt là việc tìm kiếm và đưa về quê hương hài cốt của đồng đội, đồng chí đã hy sinh trên đất bạn.

Bên cạnh đó cần kiến nghị kịp thời những vướng mắc về thủ tục để Đảng, Nhà nước có sự chỉ đạo tháo gỡ, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là công việc khó nhưng phải làm.

Trần Xuân - PV