Đến dự đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tham dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam nêu rõ: 

5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Phong trào đã được cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào, cuộc vận động do Bộ Quốc phòng phát động.

Phong trào luôn là động lực, tạo sức mạnh thúc đẩy toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh toàn quân nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả sản xuất quốc phòng… Trong 5 năm, đã có 51 tập thể, cá nhân trong toàn quân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 5.800 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại…

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng các điển hình tiên tiến toàn quân; nhấn mạnh, đây thật sự là những bông hoa tươi thắm, tiếp tục góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam Anh hùng.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Việt Nam Anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân, của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành các phong trào thi đua, những nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị; ra sức phát huy ưu điểm, thành tích, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt hơn nữa phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân.

Toàn quân phải tập trung hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tập trung xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời đi thẳng, đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, đơn vị cần thiết; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đóng góp thực hiện vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Song song với đó, thi đua xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao cảnh giác cách mạng, không ngừng thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, phấn đấu làm chủ công nghệ, vũ khí trang bị hiện đại; bảo đảm an toàn tiết kiệm; kết hợp tốt giữa nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy sáng tạo, xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào đều thể hiện tính cách mạng, xung kích, kỷ luật, trung thực, chống tiêu cực, tham nhũng, chống bệnh thành tích, hình thức và càng trong khó khăn, gian khổ càng thi đua đổi mới, sáng tạo; phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Xuân