Điều tra, khám phá trên 17.000 vụ phạm pháp hình sự

Về trật tự an toàn xã hội, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ. Xử lý kịp thời nhiều vụ việc phức tạp, chủ động ngăn chặn các vụ kích động, tụ tập đông người, gây rối. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. 

Số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm. Cụ thể, 4 tháng đầu năm cả nước xảy ra 21,4 nghìn vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,73% so với cùng kỳ năm 2016. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/4/2017 giảm 5,45% số vụ, giảm 2,67% số người chết và 18,21% số người bị thương. 

An ninh trật tự được giữ vững tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp gần 450.000 lượt công dân, có gần 6.000 đoàn đông người; xử lý trên 20.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện; giải quyết gần 28.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Cơ bản hoàn thành việc giải quyết 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; đồng thời, tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết 508 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp khác. Điều tra, khám phá trên 17.000 vụ phạm pháp hình sự (đạt gần 80%). Tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận định: Tình hình trên một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Xảy ra một số vụ trọng án, chống người thi hành công vụ và tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng. Tai nạn cháy nổ tăng 48,45% (xảy ra trên 2 nghìn vụ, làm chết 60 người, bị thương 107 người, thiệt hại tài sản trên 1,1 nghìn tỷ đồng).

Việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng gặp nhiều khó khăn thách thức. Một số vụ khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm, phát sinh những điểm nóng, phần lớn liên quan đến đất đai (trên 60%). Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp kéo dài, phức tạp, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn thời gian qua.

Chính phủ khẳng định coi bảo đảm trật tự an toàn xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống hành chính, nhất là các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương, cơ sở. Do đó, Chính phủ yêu cầu chính quyền các cấp, lãnh đạo các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, đơn vị; chủ động bám sát, nắm chắc địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp; không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, kích động gây bất ổn về an ninh trật tự; bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, ban hành và thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm. Tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng. 

Xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ, giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh ở cấp cơ sở; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Kiên quyết đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, độc hại, lợi dụng “dân chủ, nhân quyền” chống phá Đảng, Nhà nước.

Phấn đấu sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC)

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; tăng cường năng lực và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị quan trọng; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trên địa bàn chiến lược; bảo vệ an toàn cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển; tham gia có hiệu quả công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; thúc đẩy hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; làm tốt công tác phân tích, dự báo để chủ động có đối sách phù hợp, kịp thời...; kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước luật Biển 1982; chủ động, tích cực cùng ASEAN và các biên liên quan thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu sớm hoàn tất COC....

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế tán thành với đánh giá quốc phòng an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế; các lực lượng chức năng chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành làm tốt công tác phân tích, đánh giá và dự báo sát với tình hình diễn biến hiện nay trên thế giới và khu vực gần đây có tác động ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, đánh giá cụ thể hơn về kết quả công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết điểm nóng về an ninh nông thôn, an ninh mạng; tình hình vi phạm trong quản lý và sử dụng đất quốc phòng, an ninh và thực hiện một số dự, án đầu tư nước ngoài tại những khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh tại một số địa phương.

Vũ Hân