Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị đại diện các cơ quan ngoài lực lượng Công an; các đơn vị, địa phương trong lực lượng CAND đóng góp ý kiến các nội dung như: Nguyên tắc, quan điểm, phạm vi sửa đổi luật CAND sửa đổi; quy định về cấp bậc hàm, sỹ quan, hạ sỹ quan, đặc biệt là cấp tướng; hạn tuổi phục vụ của sỹ quan CAND; chế độ chính sách đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND đang công tác, đã xuất ngũ, đã hy sinh, từ trần… Ngoài ra, đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu các đại biểu bổ sung thêm những vấn đề cần thiết để ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban soạn thảo dự án Luật CAND chủ trì cuộc họp.

Cũng tại cuộc họp, Ban soạn thảo đã báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng dự án Luật CAND sửa đổi; tóm tắt dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình… Đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lấy ý kiến các đại biểu để tiếp tục đưa vào xây dựng dự thảo nhằm hoàn thiện Luật CAND sửa đổi trên tinh thần cụ thể hóa để dễ vận dụng trong thực tiễn

C.Hồng