Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết 6 tháng đầu năm 2011, Công an Thanh Hóa tiếp tục đổi mới các nội dung, biện pháp công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Phạm pháp hình sự giảm 1,6%, không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức; tai nạn giao thông giảm 3,7%; số vụ cháy, nổ giảm 46%. Góp phần bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và sự ổn định, phát triển KT-XH của địa phương...

Thứ trưởng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Minh Chính nêu rõ: Công an Thanh Hóa đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, ANTT được đảm bảo. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an Thanh Hóa cần làm tốt công tác nắm tình hình; tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về ANTT để có những chính sách phù hợp ở địa phương; phối hợp với các lực lượng Quân đội, Bộ đội Biên phòng; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong việc đảm bảo ANTT, tiếp tục nhân rộng điển hình khu dân cư an toàn về ANTT. Cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, đấu tranh, với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm do nguyên nhân xã hội.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá Công an Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nguồn cán bộ cho tương lai; cần chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác vận động quần chúng...

Phương Thủy