Tại buổi làm việc này, Thiếu tướng Lê Thanh Đấu, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng Công an Trà Vinh.

Sau khi nghe Ban Giám đốc Công an Trà Vinh báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, Trung tướng Lê Quý Vương và đoàn đã đặt ra nhiều vấn đề về các mặt công tác Công an và tình hình thực tế các cơ sở phục vụ công tác, chiến đấu, sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ.

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Lê Quý Vương đánh giá cao Công an Trà Vinh trong thực hiện các cuộc vận động, công tác xây dựng lực lượng, cụ thể là 7 năm liên tục Công an Trà Vinh được Bộ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Hoàn thành việc phân công, phân cấp và giao một số quyền cho Công an cấp huyện theo chỉ đạo của Bộ và được Tỉnh ủy - UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị phương tiện và kinh phí hoạt động cho Công an xã, thị trấn.

Song song đó, Trung tướng Lê Quý Vương cũng lưu ý Công an Trà Vinh trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, chú trọng phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy và quan tâm công tác điều tra án ở Công an cấp huyện, thành phố để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương

Hoàng Phong