Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, báo cáo với đồng chí Thứ trưởng những mặt công tác đã hoàn thành, những vấn đề phát sinh trong công tác Công an TP Cần Thơ, công tác cần rút kinh nghiệm… Năm 2011, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã bố trí lại lực lượng phù hợp với công tác chuyên ngành của cán bộ, chiến sỹ, từ đó phát huy được công tác sở trường của cán bộ, chiến sĩ; công tác ứng trực nghiêm túc, giải quyết tốt mọi vấn đề phức tạp xảy ra trên 15 điểm, địa bàn quan trọng và sẵn sàng giải quyết tốt những trường hợp đột xuất, cũng như đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an.

Tổng kết 2 tháng ra quân thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an (từ ngày 4/1 đến 4/3), Công an TP Cần Thơ đã khám phá 29/30 vụ án hình sự, đặc biệt, 2 tháng qua, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, khu vực nội ô TP Cần Thơ không xảy ra đua xe, hoặc TNGT dẫn đến chết người.

Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự hội nghị Văn phòng Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đánh giá cao công tác đảm bảo TTATXH, nhất là công tác phòng ngừa mà cán bộ, chiến sỹ Công an TP Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua. Chúc cán bộ, chiến sỹ Công an TP Cần Thơ tiếp tục phát huy tốt các mặt công tác và lập công xuất sắc ngay những ngày đầu năm. Đồng thời nêu rõ 4 nhiệm vụ công tác mà Công an TP Cần Thơ phải nghiêm túc thực hiện ngay. Do vậy, ngay từ bây giờ phải xây dựng kế hoạch, đề án để phối hợp với các Tổng cục nghiệp vụ, Bộ Công an để cùng hoàn thành kế hoạch công tác trong năm 2011.

* Trước đó, trong Hội nghị triển khai công tác năm 2011, do Văn phòng Bộ Công an tổ chức ngày 4/3, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự, đã thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, biểu dương những thành tích của Văn phòng Bộ Công an, khẳng định, trong thành tích, chiến công của lực lượng CAND, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2010, có đóng góp quan trọng của lực lượng tham mưu CAND nói chung, Văn phòng Bộ Công an nói riêng.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cơ bản nhất trí và đánh giá cao báo cáo kết quả công tác năm 2011; nhất trí với Chương trình công tác năm 2011 của Văn phòng Bộ; các nội dung trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2011; quán triệt nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW và Chỉ thị của Bộ trưởng về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2011 và yêu cầu thời gian tới, Văn phòng cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Năm 2010, Văn phòng Bộ được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Một trong những công tác trọng tâm Văn phòng Bộ đã thực hiện xuất sắc trong năm 2010 vừa qua chính là công tác tham mưu, phục vụ. Văn phòng Bộ đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác  thu nhận, xử lý và đảm bảo thông tin, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ, TW Đảng, Chính phủ, Quốc hội; công tác nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu chuyên đề đã được tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng; đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng công tác theo dõi, kiểm tra công tác ở Công an các địa phương; thực hiện tốt chức năng Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Công an; công tác Văn phòng Đảng ủy Công an TW được tập trung chỉ đạo, thực hiện, phục vụ tốt yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW…

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh văn phòng Bộ đã triển khai Chương trình công tác năm 2011 của Văn phòng Bộ và tặng Cờ cho 2 đơn vị thi đua cấp cơ sở gồm Phòng 1 và Phòng 10.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ với Văn phòng Bộ; sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, đoàn thể liên quan. Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng khẳng định, Văn phòng Bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Bộ sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ mang tính chất đột phá mà Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66 đã đề ra; tập trung vào các nhiệm vụ có tính chất trọng tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, thu thập, phân tích, xử lý thông tin; ứng dụng phương tiện, công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác; đào tạo đội ngũ nghiên cứu, biên tập; tạo chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác tham mưu; xiết chặt trật tự, kỷ cương… phát huy các thành tích đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời và tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an trong những năm tiếp theo…

Phương Nam - A.Hiếu