Tại buổi làm việc, Đại tá Võ Văn Đủ - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo kết quả tình hình công tác Công an 6 tháng đầu năm 2011 và một số mặt công tác cần tập trung trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới công tác nắm tình hình, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO lưu vong; tập trung thực hiện tốt những mặt công tác trọng tâm  những tháng cuối năm, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh…

Đặc biệt là phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" trong toàn thể CBCS, gắn với các phong trào thi đua thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, phong trào thi đua vì ANTQ và cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Trước đó, ngày 13/6, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - cùng lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục - Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Bùi Văn Nam đã đánh giá cao những nỗ lực của CBCS Công an Đắk Lắk trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2011, ghi nhận những kiến nghị của Công an tỉnh. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý Công an Đắk Lắk cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác Công an, cải thiện đời sống CBCS

Bá Hiển - Phương Thanh - Nhã Bình