Quyết định thu hồi nêu rõ: Việc giải quyết cho ông Trần Văn Truyền thuê căn nhà số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, trong khi ông Trần Văn Truyền đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở tại Bến Tre (đã được mua căn nhà số 06 đường Lê Quý Đôn, phường 1, thị xã Bến Tre, diện tích đất 176,60m², diện tích nhà 266,40m² theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ) là chưa phù hợp. Đồng thời, căn nhà số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận được bố trí cho ông Trần Văn Truyền sử dụng, sau đó đã giải quyết cho bà Trần Thị Ngọc Huệ được thuê căn nhà này (thay cho cha là ông Trần Văn Truyền) nhưng khi bán nhà lại bán cho bà Trần Thị Ngọc Huệ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Ngọc Huệ là không đúng đối tượng.

Quyết định cũng hủy bỏ Công văn số 1640/UBND-ĐTMT ngày 6/6/2011 của UBND TP chỉ đạo việc bán căn nhà số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận cho bà Trần Thị Ngọc Huệ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 184/QĐ-SXD-QLN&CS ngày 27/2/2012 về duyệt giá bán nhà trên cho ông Bùi Thanh Phương và bà Trần Thị Ngọc Huệ; UBND quận Phú Nhuận thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01112 ngày 13/7/2012 đã cấp cho ông Bùi Thanh Phương và bà Trần Thị Ngọc Huệ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố khẩn trương lập thủ tục thu hồi nhà số 105 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận để quản lý theo chỉ đạo của UBND thành phố và lập thủ tục hoàn trả tiền mua nhà cho gia đình bà Trần Thị Ngọc Huệ theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

PV (theo TTXVN)