Đại diện hai cơ quan: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa đã ký bản thỏa thuận này.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu dự án tiền khả thi, hỗ trợ xây dựng dự thảo Luật Dân tộc; các hoạt động sẽ được thực hiện tại nhiều tỉnh của Việt Nam từ tháng 7 đến tháng 10/2015.

PV (theo TTXVN)