Chiều 23/12, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp phiên thứ 56, đánh giá kết quả công tác của Hội đồng năm 2014, xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì cuộc họp. Dự họp có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các thành viên Hội đồng.

Thủ tướng nêu rõ các phong trào thi đua phải thiết thực hướng đến Đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Nhật Bắc (VGP).

Đánh giá công tác của Hội đồng trong năm 2014 cho thấy công tác thi đua, khen thưởng đã được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn ở cả chiều rộng và chiều sâu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức.

Năm 2014, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 448.610 tập thể, cá nhân, trong đó: khen thưởng niên hạn trong lực lượng vũ trang chiếm 81,71% (366.539 trường hợp); khen thưởng kinh tế - xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị chiếm 6,36% (28.512 trường hợp); khen thưởng thành tích kháng chiến chiếm 10,57%, trong đó riêng phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" chiếm 9,07% (40.699 bà mẹ); khen thưởng cống hiến chiếm 0,95%; khen thưởng đột xuất, chuyên đề chiếm 0,35%...

Các thành viên đều đồng tình với báo cáo tổng kết của Hội đồng năm 2014 cũng như kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Nhiều ý kiến đồng tình với việc tổ chức Đại hội với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020” vào quý IV-2015, ngay sau khi kết thúc kỳ họp Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong số 2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, cần có chỉ tiêu cứng về số lượng anh hùng và chiến sỹ thi đua toàn quốc.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh mặc dù năm 2014, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và những diễn biễn phức tạp trên Biển Đông, nhưng nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chủ quyền quốc gia được đảm bảo, đồng thời giữ được hòa bình hữu nghị với các nước, giữ được ổn định chính trị xã hội của đất nước, đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, các nhiệm vụ kinh tế xã hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Các phong trào thi đua đã mang tính động viên lớn, có nhiều đóng góp, tạo nên thành quả này.

Thủ tướng cũng nêu rõ, trong năm 2015, các phong trào thi đua phải thiết thực hướng đến Đại hội Đảng các cấp. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần đề ra chương trình thi đua cụ thể, việc khen thưởng phải kịp thời hơn.

Đề cập đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tổ chức năm 2015, Thủ tướng thống nhất tổ chức vào trong quý IV-2015, nguyên tắc là sau Đại hội Đảng của tỉnh và trước Đại hội Đảng toàn quốc. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần tính toán thời điểm phù hợp. Hình thức tổ chức Đại hội phải sinh động, có tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội và điều quan trọng là phải chọn đúng điển hình. Các điển hình của tập thể, của đơn vị, cá nhân phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực.

PV (theo TTXVN)