Dự đại hội có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở trung ương, cùng 1.000 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành công thương.
Báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước của ngành công thương, chỉ rõ: 5 năm qua, toàn ngành đã có trên 100.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 20.000 tỷ đồng; nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Giá trị công nghiệp bình quân 5 năm (2011- 2015) ước tăng khoảng 11,6 %/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân 5 năm tăng 18%/năm (cao hơn mức mục tiêu đề ra là 12%).

Công tác phát triển thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng nhờ các hoạt động hợp tác kinh tế. Thị trường nội địa đảm bảo cung ứng kịp thời, ổn định nhất là các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng. Công tác hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới, trên tinh thần chủ động và tích cực…

Với những đóng góp to lớn vào phát triển đất nước, phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của toàn ngành công thương đã có 11 tập thể, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 48 Chiến sỹ thi đua toàn quốc và hàng nghìn tấm gương điển hình, tiêu biểu xuất sắc. 

Hà Văn