Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP), 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.477 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện hơn 5,6 nghìn tỷ đồng, 57,7ha đất vi phạm; kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 2,2 nghìn tỷ đồng, 36,9ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, 2,8ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 22 vụ việc, 35 đối tượng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Riêng TTCP đã phát hiện vi phạm, thiếu sót về kinh tế số tiền hơn 2,8 nghìn tỷ đồng, 18ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 514,4 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 337,8 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 8 vụ việc, 11 đối tượng.

Việt Hà