Sáng 30/3, ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chắc chắn rằng, việc trao đổi đoàn lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội được duy trì thường xuyên sẽ tiếp tục củng cố tình đoàn kết vĩ đại và đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; coi đây là chiến lược lâu dài, có ý nghĩa sống còn, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu cho rằng các thành viên tham dự Đại hội đồng IPU-132 lần này đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam. Bà Pany Yathotu nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào hết sức vui mừng trước thành quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu, đồng thời diễn ra các chương trình gặp bên lề Hội nghị IPU-132 giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam với lãnh đạo quốc hội, nghị viện các nước.

PV