Tổ công tác do Phó trưởng Ban chỉ đạo GPMB TP làm tổ trưởng, có sự tham gia của đại diện các Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư... có nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ huyện Thạch Thất trong công tác GPMB.

Đây là nơi dự án gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ thi công chậm do thiếu mặt bằng. Theo chủ đầu tư, những vướng mắc trong công tác GPMB là nguyên nhân chính gây chậm tiến độ hoàn thành dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.

Hiện nay, tất cả các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất đều chưa bàn giao hết mặt bằng cho dự án

N.Y.