NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội NSSK Việt Nam khóa 7 đã báo cáo những nét chính mà Hội đạt được trong 5 năm qua: Hội đã quan tâm đến hoạt động của các văn nghệ sĩ, tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, tổ chức các trại sáng tác, đi thực tế cho các tác giả ở nhiều vùng miền. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế trong hoạt động của Hội NSSK như thiếu kinh phí cho công tác quảng bá nghệ thuật, công tác lý luận phê bình sân khấu chưa đáp ứng yêu cầu, tính chuyên nghiệp chưa cao, nên trước những hiện tượng sân khấu như kịch kinh dị, kịch ma, kịch có yếu tố “sex” v.v… chưa được tổ chức phản biện, tranh luận, bình luận có tính học thuật nhằm định hướng thẩm mỹ cho công chúng. Trong nhiệm kỳ tới, Hội NSSK Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động hiệu quả; quan tâm đến các loại hình nghệ thuật sân khấu có nguy cơ thất truyền; tăng cường quảng bá các hoạt động sân khấu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh việc tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân có công phát triển nghệ thuật sân khấu, phát triển tài năng trẻ cũng là nhiệm vụ trọng tâm.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động của Hội NSSK Việt Nam giai đoạn 2009 - 2014 đối với việc bảo tồn các giá trị của nghệ thuật sân khấu truyền thống, tiếp thu các giá trị mới, phát triển ngành Sân khấu theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giả. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Sau đại hội, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có kế hoạch và phương pháp cụ thể, thiết thực nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nghệ sĩ sân khấu vì sự nghiệp văn hóa của dân tộc. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành chức năng, các cơ sở đào tạo… để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội NSSK Việt Nam; cần quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm của các nghệ sĩ, đề xuất các chính sách phù hợp, tạo điều kiện để các nghệ sĩ tập trung công sức, trí tuệ cho lao động sáng tạo.

Chiều 17/12, BCH Hội NSSK Việt Nam khóa 8 gồm 21 thành viên đã ra mắt đại hội. Sau phiên họp đầu tiên, BCH khóa 8 đã bầu NSND Lê Tiến Thọ giữ cương vị Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch Hội gồm NSƯT Lê Chức, ông Nguyễn Văn Bộ và ông Võ Trọng Nam.

Dạ Miên