Tại buổi tiếp, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị của Tòa án Việt Nam với Tòa án Lào và Tòa án Vương quốc Campuchia trong những năm qua ngày càng được củng cố và phát triển.

Chánh án TAND tối cao Việt Nam Trương Hòa Bình trao tặng kỷ niệm chương cho Chánh án TAND tối cao Lào và Phó Chánh án Tòa án tối cao Campuchia.

Trong từng giai đoạn khác nhau, Tòa án Việt Nam với Tòa án Lào và Tòa án Vương quốc Campuchia đã có những kế hoạch và hành động giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho ông Khăm Phăn Xít Thị Đăm Pha, Chánh án TAND tối cao Lào và ông Chiv Keng, Phó Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Campuchia để ghi nhận những đóng góp của hai ông đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của hệ thống TAND Việt Nam.

Nguyễn Hưng