Dự hội nghị, có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 05 của Thành uỷ; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 05 của Thành uỷ trình bày Báo cáo thực hiện Chương trình 05, nêu rõ: Năm năm qua, cấp uỷ Đảng các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, giải pháp, biện pháp công tác đã đề ra, tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, giữ vững, ổn định an ninh quốc gia, TTATXH; phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của TP.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm đề nghị Thành uỷ Hà Nội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Chủ động nắm, phân tích tình hình, dự báo những vấn đề có liên quan để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự...

Triển khai các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, trước mắt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ...

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm TTATXH; nhất là kế hoạch của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức quốc phòng - an ninh, gắn với giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Chú trọng gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội đã trao thưởng cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 05.

H.Quỳnh - T.Xuân