Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trung bình mỗi tuần tiếp nhận 70 trường hợp nhập viện. Cuối tháng 9, mỗi tuần có trên 110 bệnh nhân nhập viện, tức là gần gấp 3 lần so với tháng 8.

Tính chung trong tháng 9, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 400 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có đến 120 trường hợp nặng và 3 trường hợp đã tử vong.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca sốt xuất huyết nặng duy trì mỗi ngày vào khoảng 10 trường hợp. Trung bình mỗi tuần có trên 60 trường hợp sốt xuất huyết nhập viện điều trị.

Không chỉ sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong 2 tuần cuối tháng 9 mà bệnh tay, chân, miệng cũng gia tăng đột biến trong thời gian này. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trung bình mỗi tuần của tháng 8 có 75 ca tay, chân, miệng nhập viện thì sang đầu tháng 9, tăng lên 150 ca.

Đến cuối tháng 9, mỗi tuần ghi nhận đến 300 ca nhập viện vì tay, chân, miệng, tức là tăng trên 3 lần so với một tuần của tháng 8. Tính chung trong cả tháng 9, số ca tay, chân, miệng nhập viện lên đến 860 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp nặng, rơi vào độ 3 độ 4.

Theo ANTV