Trong 50 năm qua, hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Hệ thống này trở thành công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý kinh tế - xã hội của đất nước qua các thời kỳ và từng bước đưa hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tính từ tiêu chuẩn đầu tiên năm 1962 đến nay đã công bố được trên 10.000 TCVN. Hệ thống này thường xuyên được điều chỉnh và sửa đổi nhằm đáp ứng  ngày một tốt hơn yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu của doanh nghiệp, được phát triển theo hướng tăng cường mức độ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến. Hiện tại, hệ thống TCVN bao gồm gần 6.400 TCVN đang có hiệu lực, trong đó mức hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt 43%.

Tổng cục TCĐLCL cũng đã thiết lập, duy trì hệ thống 15 chuẩn đo lường quốc gia của các lĩnh vực đo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hình thành hệ thống chuẩn đo lường với hàng chục phòng hiệu chuẩn thuộc nhiều lĩnh vực làm cơ sở để kiểm định và hiệu chuẩn các phương tiện đo của các ngành, các địa phương.

Từ năm 1996 ở nước ta bắt đầu tiến hành việc chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9000) và Hệ thống quản lý môi trường (ISO14000). Đến nay đã có 7000 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, trên 300 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, hệ thống quản lý môi trường 14000, hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000, hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS… đã giúp cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và có cơ hội để hội nhập dễ dàng hơn vào thị trường thế giới.

Đông chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội trao Huân chương Độc Lập Hạng Nhất cho Tổng cục TCĐLCL.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Ngô Quốc Việt, Tổng Cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu, về hiệu quả kinh tế – xã hội của hoạt động TCĐLCL mặc dù chưa tính được bằng những con số cụ thể, nhưng có thể thấy hoạt động TCĐLCL có liên quan và tác động, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, mọi ngành, mọi tổ chức, cá nhân. Công tác TCĐLCL liên quan đến đời sống con người từ ăn mặc, lao động, sinh hoạt, vui chơi giải trí, liên quan đến các khâu của quá trình sống của động thực vật, từ hạt giống đến con giống; quá trình chăm sóc, chăn nuôi bao gồm cả trang thiết bị, vật tư đến khâu thu hoạch, chế biến, bảo quản; và đề cập đến tất cả các giai đoạn của trình sống của sản phẩm, hàng hóa.

Trong thương mại, TCĐLCL tạo thuận lợi cho việc mua bán, ký kết hợp đồng, trao đổi hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả. Trong công nghiệp là phương tiện triển khai việc hợp tác, phân công sản xuất, phân công lao động, chuyên môn hóa sản xuất, làm giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao chất lượng, sản phẩm hàng hóa. TCĐLCL góp phần chống thất thu thuế, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng, giúp bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên… Ngoài ra TCĐLCL còn phục vụ đắc lực cho lĩnh vực an ninh quốc phòng.

Phát biểu chúc mừng Tổng cục TCĐLCL, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân tin tưởng  rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ KHCN, hoạt động KHCN và TCĐLCL của Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta

Quỳnh Vinh