Tới dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước; ông Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng đại diện Công an các địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định ở đâu có chi tiêu, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước thì đều phải được kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 1011 của UBTV Quốc hội khóa 11 về kiểm toán theo quy trình riêng đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quy chế hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán thuộc lĩnh vực an ninh, kết quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản trong CAND ngày càng tốt hơn, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần vào thắng lợi chung của lực lượng CAND. Đồng thời, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng đề nghị, Hội nghị cần tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những điểm còn vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân trong phối hợp công tác hoạt động kiểm toán theo nội dung, quy trình phối hợp giữa Bộ Công an và KTNN. Qua đó, thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện công tác phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh tổ quốc” cho 3 đại diện KTNN. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Tổng KTNN cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho 22 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các địa phương.

Theo đánh giá của lãnh đạo KTNN, Quy chế phối hợp số 862/QCPH-KTNN-BCA giữa KTNN và Bộ Công an mới được ký kết chính thức vào ngày 23/7/2009 đã tạo cơ sở pháp lý, phạm vi, nội dung cơ bản, đầy đủ, cụ thể và nâng cao chất lượng công tác phối hợp. Với quy chế phối hợp này, KTNN và Bộ Công an đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động, phục vụ có hiệu quả, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ của hai cơ quan.

Trong năm 2010 và 2011, KTNN tiến hành 42 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực an ninh. Kết quả kiểm toán đã được Bộ Công an nhất trí, đồng thuận cao, đồng thời Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của KTNN. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa KTNN và Bộ Công an vẫn còn những hạn chế nhất định, cần tiếp tục khắc phục như việc thu thập thông tin về kiểm toán hằng năm ở lĩnh vực an ninh còn có đơn vị chưa cung cấp số liệu đầy đủ, kịp thời; một số quy định về kiểm toán nội bộ chưa được triển khai phối hợp. Do đó, KTNN đề xuất, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện toàn diện các nội dung công việc theo Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an - KTNN để thực hiện có hiệu quả, hiệu lực Luật KTNN và Nghị quyết 1011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phía Bộ Công an cũng đề xuất: KTNN cần mở rộng nội dung và đa dạng hóa các hình thức phối hợp, coi trọng tính hiệu quả và tiết kiệm; chuẩn bị và thông báo sớm hơn nữa cho Bộ Công an đối với kế hoạch kiểm toán trong lĩnh vực an ninh; sớm ban hành văn bản quy định về mô hình chuẩn về tổ chức kiểm toán nội bộ đối với ngành đặc thù như lực lượng vũ trang và quan tâm hơn nữa đối với hoạt động tư vấn về quản lý tài chính, tài sản cho các cấp lãnh đạo, chỉ huy trong CAND

Huyền Thanh