Chiều nay (7/12/2007), sau 5 ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6, hội nghị ASEAN+3 lần thứ 2 về  phúc lợi và phát triển đã bế mạc. Các đại biểu, quan chức cấp cao 10 nước ASEAN đã nhất trí thông qua “tuyên bố Hà Nội”.

Để đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới, ASEAN đã nhất trí nâng tầm quan hệ hợp tác và liên kết lên tầm cao mới và quyết định hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015 trên cả 3 trụ cột : an ninh, kinh tế và văn hóa.

Trong 5 ngày làm việc, đại diện Chính phủ các nước thành viên ASEAN đã cùng nhau bàn thảo các biện pháp thúc đẩy hợp tác, phối hợp, chia sẻ thông tin, các phương pháp tiếp cận và kinh nghiệm về bảo trợ xã hội, đặc biệt là sự trợ giúp của những người yếu thế hướng tới sự phát triển bền vững trong khu vực.

Cũng như Việt Nam, phúc lợi và phát triển xã hội là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trong khu vực ASEAN. Các đại biểu từ các nước đều khẳng định phúc lợi xã hội là nền tảng cho sự ổn định, tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và phát triển bền vững. Các nước đều coi đây là mục tiêu ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí cần phải xây dựng khối các nước trong cộng đồng ASEAN phát triển bền vững trên nền tảng của hệ thống an sinh xã hội hiệu quả.

Theo đó bên cạnh việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội theo đặc điểm tình hình mỗi nước cần phải có hệ thống chỉ số chung giúp cho việc đánh giá và đưa ra khuyến nghị đối với Chính phủ các nước. Từ chỉ số cảnh báo an sinh xã hội sẽ thúc đẩy các Chính phủ tăng cường giám sát, nỗ lực cải thiện tình hình an sinh xã hội của quốc gia mình, bảo đảm tốt hơn chất lượng cuộc sống của người dân.

Tại phiên thảo luận giữa các nước thành viên ASEAN với 3 nước đối tác: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vào sáng 7/12, các Bộ trưởng ASEAN và 3 nước đối tác đã xem xét những sáng kiến hợp tác song phương, đa phương ở cả 2 cấp độ vĩ mô và vi mô nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu chung.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khẳng định: “Chúng ta có thể xây dựng hệ thống chỉ báo an sinh xã hội cho các nước ASEAN, cùng hợp tác đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người tàn tật, phối hợp trong đào tạo, trao đổi sinh viên chuyên ngành công tác xã hội, phát triển xã hội, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong việc giải quyết các vấn đề xã hội chung đã và sẽ nảy sinh trong khu vực…”.

Theo “sáng kiến Hà Nội” hệ thống chỉ báo này được thống nhất bởi các nước trong nội bộ khối ASEAN, mang tính đơn giản có thể đo lường và có tính khả thi, có thể sử dụng để đánh giá tình hình an sinh xã hội của các nước hàng năm.

Bắt đầu từ năm 2008 sẽ triển khai nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số và đến năm 2009 các nước ASEAN có thể đưa chỉ số này vào đánh giá. Dự kiến, ngân sách cho hoạt động này trong giai đoạn nghiên cứu khoảng 450.000 USD; giai đoạn tiếp theo là khoảng 600.000 USD/năm

Nguyễn Thiêm