Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, thời gian qua, Bộ đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó nổi bật là việc cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Tập thể công chức, người lao động chủ động hơn trong công tác chuyên môn, với tinh thần trách nhiệm, cầu thị. Bộ đã tham gia xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, kế hoạch và quy hoạch, soạn thảo các nghị quyết, nội dung một số luật như Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công-tư... Những hoạt động của Bộ đóng góp tích cực vào việc hình thành Chính phủ kiến tạo, vì doanh nghiệp.  

Năm 2019, Bộ sẽ tập trung vào việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; trong đó tập trung vào một số trọng tâm như: Phát triển bứt phá về lực lượng sản xuất, trọng tâm là phát triển mạnh khu vực tư nhân; nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực gắn liền với đổi mới, sáng tạo; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch về cơ chế, chính sách. 

Gia tăng tốc độ bứt phá của tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tiến trình thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu trong từng ngành, lĩnh vực và cơ cấu đầu tư công, tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả đột phá về hạ tầng.

Nhanh chóng hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo gắn liền với ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0, phát triển các mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, năng lượng sạch, tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận kết quả hoạt động, những đóng góp thiết thực của Bộ thời gian qua và nhấn mạnh vai trò tham mưu, điều hành cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng tham công tác tham mưu đối với hoạt động điều hành. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng cần tập trung khắc phục những yếu kém tồn tại cũng như phát huy kết quả đạt được để tham gia vào một Chính phủ kiến tạo, vì dân; trong đó nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan hữu quan cần xác định rõ và tự trả lời câu hỏi “tăng trưởng vì ai?”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung cải cách hơn nữa, hoàn thiện thể chế và tuyệt đối xóa bỏ tâm lý xin-cho trong thực thi nhiệm vụ...để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT phải thường xuyên cập nhật thông tin, xu hướng và diễn biến mới của thế giới, nhất là về công nghệ nhằm phục vụ tăng trưởng nhanh.

Thủ tướng cũng thẳng thắn đưa ra một số tồn tại, hạn chế để khắc phục sớm. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT phải thường xuyên cập nhật thông tin, xu hướng và diễn biến mới của thế giới, nhất là về công nghệ nhằm phục vụ tăng trưởng nhanh; tăng cường công tác quản lý, đánh giá đúng thực trạng đầu tư công; lắng nghe, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để cải thiện chất lượng đầu tư công; Bộ cần làm tốt hơn công tác xây dựng văn bản pháp luật theo hướng bảo đảm chất lượng và phù hợp với yêu cầu, thông lệ quốc tế; Tập trung nghiên cứu, đưa ra những đề án, biện pháp cần thiết nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế; Khắc phục việc thiếu vắng những nghiên cứu, báo cáo có chất lượng cao, sâu sắc, xứng tầm với yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ; Bộ cần tập trung tuyển chọn, chủ động cơ cấu các cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết và có quyết tâm cải cách...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý một số thách thức, gồm: Kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể gây ảnh hưởng đến Việt Nam và Bộ phải có giải pháp ứng phó để giảm thiểu rủi ro, phát huy tiềm năng đất nước. Thách thức tiếp theo là nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Nhiều vấn đề tiêu cực thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội nổi lên, chênh lệch giàu nghèo, nhân khẩu học, già hóa dân số, chênh lệch vùng miền…“Những thách thức là những bài toán lớn đặt ra. Bộ KH&ĐT hãy hiến kế để các mục tiêu KT-XH tạo ra bứt phá, không những năm nay mà còn các năm tiếp theo. Bộ KH&ĐT phải dẫn đầu”, Thủ tướng nói.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu đội ngũ cán bộ cần nâng cao tinh thần cầu thị, tự giác vì mục tiêu phát triển kinh tế, hết sức tránh tư tưởng “cuối nhiệm kỳ” hoặc “dễ làm, khó bỏ”, thiếu bản lĩnh trong thực thi công vụ.

Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; kêu gọi tinh thần tự lực, nuôi dưỡng khát vọng đi tới thịnh vượng của mỗi cơ quan, cán bộ, người dân. Đặc biệt, cần quán triệt vấn đề là làm sao duy trì mức tăng trưởng cao, khoảng 7%/năm và liên tục nhiều năm để rút ngắn khoảng cách với các nền kinh tế phát triển trong khu vực.


Lưu Hiệp