Dịp này, Đoàn công tác Quốc hội cũng khảo sát sân bay Biên Hòa, làm việc với Trung đoàn 935, nghe báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng 5.000ha đất dự kiến xây dựng cảng hàng không, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm, tổ chức lại cuộc sống mới cho người dân khi tái định cư, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn…

Hoàng Dung