Theo quy hoạch, đến năm 2020, khu đô thị Duy Tiên với diện tích tự nhiên 12.100 ha sẽ có dân số vào khoảng 130.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 35.000 người. Khu đô thị bao gồm hai phân vùng chính: phân vùng đô thị hóa có diện tích khoảng 600 ha và phân vùng nông nghiệp, nông thôn.

Trong thời gian qua, Duy Tiên đã có những phát triển đáng ghi nhận về kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm xã hội của huyện liên tục tăng từ mức trên 900 tỷ đồng năm 2009 lên tới gần 1.900 tỷ đồng trong năm 2014. GDP bình quân đầu người năm 2014 đạt gần 40 triệu đồng, là mức khá cao so với toàn tỉnh và khu vực.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên (Hà Nam).

Trong lĩnh vực phát triển nông thôn, Duy Tiên cũng được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh khi có nhiều xã về đích sớm và hiện không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí về nông thôn mới. Đặc biệt, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, cả huyện có đến 92% số gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Các lễ hội truyền thống, nhất là lễ hội Tịch Điền luôn được quan tâm, giữ gìn để phát huy truyền thống văn hóa cho các thế hệ. Phát triển công nghiệp - xây dựng là một điểm nhấn của Duy Tiên. Trong năm 2014, lĩnh vực này chiếm đến 56,29% tổng sản phẩm xã hội của huyện. Hai khu công nghiệp tại Đồng Văn (Đồng Văn I và Đồng Văn II) hiện thu hút trên 20.000 lao động đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Với những thành tích trong năm 2014, nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tặng Cờ xuất sắc - đơn vị dẫn đầu khối thi đua...

Trần Xuân