Tuyến dân cư Đông kênh T5, do UBND huyện Tri Tôn làm chủ đầu tư, hoàn thành vào tháng 8-2002, với tổng số 349 nền được phân lô bố trí dân vào ở. Theo chỉ đạo của UBND huyện Tri Tôn, ban đầu khi khởi công, cụm, tuyến dân cư Đông kênh T5 thuộc sự quản lý của UBND thị trấn Ba Chúc.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 11/2003, Chính phủ có Quyết định số 119-QĐ/CP về việc thành lập xã mới Vĩnh Phước, và theo phân giới địa lý hành chính, cụm, tuyến dân cư Đông kênh T5 thuộc địa bàn xã Vĩnh Phước, nên UBND thị trấn Ba Chúc quyết định bàn giao hiện trạng, danh sách số hộ đã được xét duyệt bán giá nền cơ bản và nền theo giá linh hoạt cho UBND xã Vĩnh Phước tạm thời quản lý.

Trong khi UBND huyện Tri Tôn chưa có ý kiến về việc này, thì với sự "chủ xị" của ông Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy và Đỗ Thanh Mỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước lại tự đứng ra tổ chức bán nền giá linh hoạt. Và chỉ trong thời gian ngắn, ông Tùng và Mỹ đã "nhanh chóng" thu tiền dứt điểm 32 nền giá linh hoạt được 435.200.000 đồng; 12 nền thu từ 5 đến 7 triệu đồng/nền, tổng cộng được 511.300.000 đồng.

Huyện ủy Tri Tôn đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy xã đối với ông Bùi Thanh Tùng  và cảnh cáo ông Đỗ Thanh Mỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước

N.Thơ - Đ.Khánh