Thành lập thêm 136 tổ chức công đoàn, kết nạp được 3.688 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 22 tổ chức Đoàn Thanh niên, kết nạp thêm 323 đoàn viên; thành lập mới 10 tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên, Câu lạc bộ thanh niên, phát triển 428 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên.

Năm 2015, các Huyện ủy, Quận ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp có nhiều lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp, quan tâm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Thành phố phấn đấu thành lập thêm 20 tổ chức cơ sở Đảng và kết nạp 300 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tiếp tục thực hiện công tác chuyển đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú, có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên đến sinh hoạt tại các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Cấp ủy cấp trên trực tiếp tăng cường hơn nữa trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân và quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với các cơ quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, tập trung vào các doanh nghiệp có trên 20 lao động; xây dựng kế hoạch sắp xếp lại các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cho phù hợp với sự lãnh đạo của công đoàn và cấp ủy cấp trên trực tiếp, có thể thực hiện thí điểm ở một số quận.

Liên đoàn Lao động thành phố cũng tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc ký kết thỏa ước lao động tập thể tại những doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Năm 2015, Đà Nẵng phấn đấu thành lập 120 tổ chức công đoàn; kết nạp mới 3.500 đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 15.051 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; trong đó có 14.678 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và 373 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số trên 256.000 lao động.

T.K.