Ngày 16-8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng  Vương Đình Huệ, cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Thống kê

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh đến công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Tổng cục Thống kê thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP). Theo Đề án, từ năm 2017, Tổng cục Thống kê sẽ tính và công bố GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian qua Tổng cục đã xây dựng nguồn thông tin đầu vào theo lãnh thổ; trong đó, xây dựng cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê của các bộ, ngành với Tổng cục để biên soạn số liệu GRDP.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê còn cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt ra ở mức cao, chưa phù hợp với tiềm năng của địa phương sẽ gây áp lực đối với việc đánh giá kết quả thực hiện của Tổng cục Thống kê sau này.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương những thành quả mà Tổng cục Thống kê đã làm được trong những năm qua. Phó thủ tướng cho biết, Việt Nam đã có Chiến lược thống kê, Luật Thống kê (sửa đổi). 

Thống kê là công cụ quản lý vĩ mô rất quan trọng, giúp Chính phủ, các tổ chức đo lường, đánh giá, dự báo, phân tích và lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, đo lường và đánh giá hiệu quả nền kinh tế. “Đây là ngành quan trọng để kiểm tra, giám sát nền kinh tế”, Phó Thủ tướng cho biết.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, công tác xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê bộ ngành và hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, huyện nhìn chung chưa xây dựng một cách bài bản để hình thành một hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất. 

Phó Thủ tướng cũng nêu lên những bất cập trong số liệu thống kê khi vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết xuất khẩu 200.000 tấn thịt lợn qua biên giới nhưng Bộ Công Thương thì báo cáo xuất được 300.000 tấn, “khiến Chính phủ điều hành không biết thế nào mà lần”, Phó Thủ tướng nói và đề nghị ngành phải giải đáp vấn đề này.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng gợi mở nhiều vấn đề để ngành thống kê cùng các bộ, ngành làm rõ hơn nữa về hoạt động chuyên môn thống kê. Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ hơn phạm vi thống kê ở các lĩnh vực phi chính thức, các số liệu về lao động, việc làm, thất nghiệp… góp phần đánh giá rõ hơn các khu vực kinh tế. 

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngành thống kê trong mọi thời kỳ phải phấn đấu nâng cao chất lượng và độ tin cậy của chỉ tiêu thống kê và coi đây là công việc có tính chất quyết định tới vai trò của ngành đối với xã hội và nền kinh tế. “Không có thông tin thì không thể ra quyết định được”, Phó Thủ tướng nói.

Lưu Hiệp