Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014, lãnh đạo Bộ Công an đã trao các danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014  tặng Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có 23 đơn vị, địa phương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 114 đơn vị, địa phương được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 35 đơn vị, địa phương được tặng Bằng khen của Bộ Công an. Bộ Công an cũng đã công bố các quyết định tổ chức mới theo Nghị định 106 của Chính phủ.

Tổng kết Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Năm 2014, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách chiến lược, giải pháp cụ thể chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong Phong trào thi đua năm 2014” của Chính Phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an  trao Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014” của Bộ Công an cho các đơn vị.
Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động gây rối, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để bị động, bất ngờ. Kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao hơn so với năm 2013, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014” của Bộ Công an cho các đơn vị.
Quan hệ phối hợp giữa Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014” của Bộ Công an cho các đơn vị.
Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, lực lượng Công an nhân dân đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu quan trọng, có những thay đổi căn bản trong nhận thức, tư duy, chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự. Quá trình đổi mới công tác công an đã góp phần quan trọng làm nên những thành quả và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014” của Bộ Công an cho các đơn vị.
Để triển khai, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị công tác của Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nhận thức rõ tình hình và nhiệm vụ; bám sát mục tiêu, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu và tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Tập trung làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, chủ động phòng ngừa, “giữ vững bên trong” là chính, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng; chú trọng phòng, chống chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, nhất là trên Internet, báo chí, xuất bản; kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014” của Bộ Công an cho các đơn vị.

Chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm buôn lậu, làm hàng giả, vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm, trộm cắp, cướp, cướp giật, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, đốt pháo nổ trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ, hội để nhân dân vui Tết, đón Xuân Ất Mùi 2015 bình yên, an toàn.

Tăng cường lãnh đạo việc xây dựng, chấp hành và thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các đơn vị.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, cấp trên phải kiểm tra, hướng dẫn và chịu trách nhiệm về những vi phạm của cấp dưới. Công tác thanh tra, nhất là thanh tra trong công tác khởi tố, bắt, giam, giữ phải được tiến hành thường xuyên, thực chất, chú trọng phát hiện sai phạm từ sớm, tại cơ sở để kiến nghị chấn chỉnh khắc phục kịp thời.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm lực lượng Công an nhân dân luôn giữ vững bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.


Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các đơn vị.

Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi các đồng chí cán bộ công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PVTS