Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã giới thiệu nhân sự để bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành. Kết quả bỏ phiếu tại kỳ họp có 78/79 đại biểu có mặt bầu ông Cao Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường chúc mừng ông Cao Tiến Dũng 

Ông Cao Tiến Dũng, SN 1972, quê quán tỉnh Quảng Nam. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Huyện ủy Long Thành, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai.


Ngọc Sơn