Đại tướng Lê Hồng Anh chúc Tết cơ quan Thanh tra Bộ Công an.

Đối với Vụ Pháp chế, Bộ trưởng ghi nhận những kết quả đạt được trong việc tham mưu, giúp Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ thị, quyết định điều hành trong lực lượng CAND; giúp Bộ Công an soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, trình Quốc hội và UBTV Quốc hội Chính phủ xem xét, quyết định; rà soát, kiểm tra các văn bản, quy định liên quan công tác Công an...

Trong giai đoạn mới đòi hỏi lực lượng Công an phải tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Vụ Pháp chế cần mời các chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực khác nhau nghiên cứu, cho ý kiến; tham khảo kinh nghiệm các Bộ, ngành liên quan, kinh nghiệm pháp lý quốc tế trong việc tham mưu, giúp Bộ và cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng ngày hôm qua, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã đến thăm, chúc Tết các cơ quan thuộc Bộ: Văn phòng, Thanh tra, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính. Tại Văn phòng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh khẳng định: Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ luôn ghi nhận vai trò quan trọng của lực lượng tham mưu CAND nói chung, của Văn phòng cơ quan Bộ nói riêng. Đây là đầu mối tổng hợp tình hình công tác của Công an các đơn vị, địa phương, của các cấp, các ngành liên quan, đồng thời giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ theo dõi sát sao tình hình công tác, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ trong toàn lực lượng.

"Trong tình hình mới, lực lượng tham mưu cần phải nhanh nhạy hơn, năng động hơn, phải có tầm quan sát, tổng hợp, nắm bắt tình hình để đề xuất, tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, bức xúc" - Bộ trưởng nhấn mạnh. Đối với cán bộ, chiến sĩ văn phòng cũng như ở các cơ quan tham mưu trong lực lượng CAND phải tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ tin học, ngoại ngữ, cập nhật thông tin...

Thăm, chúc Tết tại Vụ Tài chính, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý việc thực hiện phân bổ, chi tiêu ngân sách trong CAND phải "minh bạch, đúng chế độ, đúng quy định". Các đơn vị trong CAND đều phải thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong chi, tiêu, phân bổ ngân sách.

Vấn đề này cũng được Bộ trưởng lưu ý khi thăm, chúc Tết cơ quan Thanh tra Bộ. "Khi chúng ta làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra sẽ góp phần phòng ngừa vi phạm. Việc thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất, phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung" - Bộ trưởng nhắc nhở.

Trước, trong Tết Nguyên đán năm nay, Bộ chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm tra nên hiện tượng trên đã giảm hẳn. "Chúng ta vừa chống tiêu cực, tham nhũng bên ngoài xã hội, đồng thời phải chống tiêu cực, tham nhũng ngay trong nội bộ, ngay bản thân mình. Bản thân có sạch, vững vàng mới làm tốt nhiệm vụ lớn lao này" - Bộ trưởng yêu cầu. Cán bộ Thanh tra Công an các cấp phải thực sự công tâm, khách quan, đồng thời tránh hiện tượng nể nang, e ngại, làm không đúng sự thật...

Tại Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ trưởng cho rằng thành công trong hoạt động đối ngoại CAND những năm qua đã nâng vị thế Công an Việt Nam lên tầm cao mới trong khu vực và quốc tế. Khi đất nước hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, nhiều vấn đề đặt ra về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đòi hỏi Vụ Hợp tác quốc tế phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời đưa ra những dự báo, kế hoạch hành động giữa Công an nước ta với nước ngoài.

Trong quan hệ ngoại giao, ngoài những quan hệ có tính truyền thống, láng giềng được tăng cường, đẩy mạnh thì gần đây, Công an Việt Nam cũng tích cực hợp tác, mở rộng quan hệ với Công an, Cảnh sát nhiều nước khác trên thế giới. Cuối năm 2007, Bộ ban hành Chỉ thị số 17 về công tác đối ngoại Công an trong tình hình mới. Trong bối cảnh đó, Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Công an cần nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ ngoại ngữ, pháp luật, nhất là kiến thức pháp luật các nước có liên quan để thực sự năng động, nhanh nhạy trong công tác tham mưu...

Phan Đăng