Nội dung công điện ghi rõ, ngày 26 và 27-9 là thời gian diễn ra Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương thực hiện một số nghi thức trong những ngày Quốc tang. Các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ.

Các đoàn đến viếng tại các địa điểm tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nơi quàn linh cữu); Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.; Hội trường Uỷ ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Các đoàn chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

Các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 2 ngày nói trên.

N.Hoa