Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình tổ chức nghiên cứu biên soạn; nghe ý kiến tham gia, đánh giá của các thành viên Hội đồng và các đại biểu. Hội đồng đã bỏ phiếu, đồng ý nghiệm thu đề tài nêu trên…

Thứ trưởng Bùi Quang Bền, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu khẳng định: Đề tài đạt được những yêu cầu cơ bản đặt ra là: Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an đối với các mặt công tác của lực lượng CAND Việt Nam. Bằng các sự kiện cụ thể, góp phần dựng lại hoạt động của lực lượng CAND Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân; cung cấp thêm nhiều sử liệu mới, góp phần vào việc giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử CAND, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Việt Nam…

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài với các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Để nâng cao chất lượng đề tài, Thứ trưởng Bùi Quang Bền yêu cầu Ban biên soạn cần nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, tập trung chỉnh sửa một số vấn đề như sau: Bổ sung thêm một số sự kiện về hoạt động của lực lượng An ninh nhân dân, tình báo, công tác xây dựng lực lượng CAND và công tác hậu cần CAND; một số sự kiện cần viết khái quát hơn…

Anh Hiếu