Trước thực trạng thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ việc học sinh dùng hung khí đánh nhau trong trường học, trước cổng trường, học sinh nữ đánh nhau "hội đồng" gây hậu quả nghiêm trọng và bức xúc trong dư luận xã hội, Bộ Giáo dục đề nghị các nhà trường tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc gắn liền với việc thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Bộ đề nghị các trường chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình học sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh.

Đặc biệt, các trường cần thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn học sinh mang hung khí, chất nổ, chất cháy vào trong trường học, đồng thời định kỳ tổ chức giao ban với công an địa phương để nắm tình hình, kịp thời xử lý các mâu thuẫn, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh.

* 7 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các trường thuộc vùng thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải sắp xếp lịch kiểm tra và hoàn thiện báo cáo kiểm tra trước ngày 26/3.

Các vùng nằm trong diện kiểm tra gồm: Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Hải Dương, Cao Bằng và Bắc Kạn.

Theo yêu cầu của Bộ, các đoàn sẽ kiểm tra toàn diện việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của các trường và các địa phương tại 7 vùng thi đua trên, đánh giá kết quả và tiến bộ của các trường sau 2 năm triển khai thực hiện 5 nội dung của phong trào thi đua.

Các nội dung này gồm: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập; Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương

Theo Hà Nội Mới