Điều 248, BLHS năm 1999 ( sửa đổi, bổ sung 2009), quy định tội đánh bạc như sau: “Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp tăng nặng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Điều luật không quy định mức khởi điểm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc nhưng theo quy định tại Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP, trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2 triệu đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó.

Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc bao gồm: Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc; tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc; tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc. 

Nhiều ý kiến cho rằng mức khởi điểm 5 triệu đồng vẫn thấp bởi hành vi đánh bạc diễn ra phổ biến ở nhiều vùng, miền.

Dự thảo BLHS sửa đổi quy định cụ thể số tiền, tài sản dùng để đánh bạc phải chịu trách nhiệm hình sự là từ 5 triệu đồng trở lên, đồng thời bỏ quy định phạt tiền là hình phạt chính. Tại khoản 2, điều luật bổ sung quy định “sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị số để phạm tội” là tình tiết tăng nặng với hình phạt tối đa là 7 năm tù.

Thảo luận tại Quốc hội cũng như Hội nghị đại biểu chuyên trách, nhiều ý kiến khẳng định việc quy định tội danh đánh bạc trong BLHS là cần thiết, tán thành quy định này bởi mức khởi điểm 2 triệu đồng như hiện nay là quá thấp, chỉ xử lý hình sự nếu số tiền, hiện vật đánh bạc có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng, mức 5 triệu đồng vẫn thấp, đề nghị nâng mức khởi điểm chịu trách nhiệm hình sự lên cao hơn, 10 triệu đồng hoặc 20 triệu đồng bởi tỷ lệ người dân đánh bạc là khá cao, nhiều người “đánh vui” trong giờ nghỉ cũng đã có giá trị một vài triệu đồng thì chỉ nên xác định mức đó là vi phạm hành chính, nếu quy trách nhiệm hình sự sẽ “khó ôm”.  

Trong khi đó, có ý kiến đề nghị bỏ tội danh này. Đại biểu Phạm Xuân Thường (Thái Bình) đề nghị nghiên cứu bỏ tội này vì quy định rất lâu rồi nhưng thực tế xử lý không xuể. Ông nói, giờ đi bất kỳ đâu đều thấy có đánh bạc, đặc biệt là dịp lễ, Tết. Một số vụ được xử lý nhưng tính giáo dục chưa hiệu quả. Đại biểu Đỗ Văn Đương (TPHCM) cũng đề nghị nên bỏ tội đánh bạc và chỉ giữ lại tội tổ chức đánh bạc bởi đánh bạc có từ rất lâu và đánh bạc nhỏ lẻ là tập quán của người dân…

Điều 332 dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi):

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 333 và Điều 334 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; 

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị số để phạm tội

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

M.Đ.