Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng chỉ ra những điểm cần khắc phục trong thời gian tới như kết cấu hạ tầng yếu kém làm ảnh hưởng đến việc khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp so với các địa phương khác trong vùng, đô thị tuy phát triển khá nhanh nhưng tính hiện đại chưa rõ.

Xuất phát từ những đặc điểm trên, đồng chí Trương Tấn Sang gợi ý trong thời gian tới địa phương cần tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, trong đó có phát triển hệ thống giao thông để khai thác tốt những tiềm năng của địa phương; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh công nghiệp theo hướng chuyển dịch từ sản xuất gia công sang sản xuất chuyên sâu để nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Đồng chí nhấn mạnh, Nam Định cũng như các tỉnh khác nằm ở vùng Nam đồng bằng sông Hồng cần suy nghĩ, nghiên cứu về tính liên kết vùng trên cơ sở phân công hợp lý, dựa trên tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương

PV (theo TTXVN)