Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đợt 1 năm 2014 luân chuyển 44 cán bộ lãnh đạo, trong đó 25 người giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và 19 người giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Theo ông Trần Lưu Hải, việc luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn của Đảng ta nhằm đưa cán bộ sau khi đã được đào tạo cơ bản và nằm trong quy hoạch rèn luyện trong thực tiễn để thông qua đó, cán bộ vừa cống hiến, vừa trưởng thành tốt hơn. Đợt này là đợt có số lượng cán bộ luân chuyển lớn nhất từ trước đến nay.

Đánh giá về phẩm chất, năng lực các cán bộ luân chuyển, ông Hải cho rằng, những cán bộ đi lần này đều có tương lai phát triển, họ được tập thể ghi nhận, đánh giá cao, nằm trong quy hoạch cán bộ ở cấp cao hơn. “Họ không chỉ là nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ này mà còn cho các nhiệm kỳ tiếp theo, vì vậy, đợt này, độ tuổi của cán bộ rất trẻ, một số người thuộc thế hệ 7X, trẻ hơn rất nhiều so với các nhiệm kỳ trước. Khi luân chuyển cán bộ, chúng ta tăng thêm số lượng Phó Bí thư, Phó Chủ tịch tỉnh, do Trung ương gửi về đào tạo nên cơ cấu cũ ở địa phương không ảnh hưởng gì” - ông Hải nói.

Ông Hải cho biết: Luân chuyển là chủ trương của Đảng, tiến tới Bí thư tỉnh ủy hoặc Chủ tịch UBND tỉnh không phải là người địa phương để phá vỡ thế cục bộ. Trong các Nghị quyết của Đảng cũng nêu rõ, dần dần tiến tới Bí thư cấp ủy không phải người địa phương vì nếu sinh ra và lớn lên ở địa phương thì sẽ có nhiều mối quan hệ chi phối, anh em họ tộc, bạn bè… 

Về việc lựa chọn cán bộ để luân chuyển có đảm bảo khách quan, theo ông Trần Lưu Hải, quy trình lựa chọn lần này rất chặt chẽ, trên cơ sở xác định các địa bàn có nhu cầu, Ban Bí thư thống nhất số lượng người luân chuyển. Các ban, bộ, ngành đã có sẵn chọn từ 1-2 đồng chí, gửi danh sách lên Ban tổ chức. "Chúng tôi sẽ thẩm định rất kỹ danh sách này, gửi xin ý kiến của Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương… Sau khi thẩm định danh sách này, chúng tôi mới báo cáo Ban Bí thư. Trường hợp nào Ban Bí thư quản lý thì Ban Bí thư quyết định, trường hợp nào Bộ Chính trị quản lý thì Bộ Chính trị quyết định. Như vậy, công tác tuyển chọn cán bộ được tiến hành khách quan, dân chủ, từ dưới lên” - ông Hải khẳng định.

Danh sách luân chuyển ngoài có 19 thứ trưởng và tương đương; 25 cục trưởng, vụ trưởng và tương đương; 3 cán bộ nữ. Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 25 người giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 19 người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Các cán bộ này đều nằm trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở Trung ương; trong đó 22 cán bộ được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo

M.Đ.