00:10: Phim truyện: Mua chuộc ái tình, tập 6/30;

00:55: Lệnh truy nã;

01:00: Ca múa nhạc: Hồ Chí Minh cả một đời vì nước vì dân - Phần 1;

01:30: Ký sự: Trở lại Trường Sơn huyền thoại, tập 19/60;

01:50: Chuyện kể trước lúc 0 giờ: Số 39: Người phụ nữ uất hận;

02:20: Phút giây cảnh giác: Số 80.3: Bảo vệ là đạo chích;

02:35: Phim truyện: Thành phố trên không - tập 21/22;

03:30: Phía sau bản án: Nỗi đau từ cuộc tình ngang trái;

04:00: Nhật ký an ninh;

04:27: Lệnh truy nã;

04:30: Chuyện đời chuyện nghề: Ánh sáng của niềm tin;

05:00: Ký sự: Trở lại Trường Sơn huyền thoại, tập 20/60;

05:25: Thể dục Karatedo;

05:50: CAND - Những trang vàng truyền thống: Ngày 21-5;

06:00: Thời sự 120";

06:05: Phim truyện: Cưới trước yêu sau, tập 7/32;

07:00: An ninh ngày mới;

07:45: Ký sự: Trở lại Trường Sơn huyền thoại, tập 21/60;

08:00: Nhịp sống gia đình: Số 9/2014;

08:30: Truyền hình Kiểm sát nhân dân: Số 10/2014;

09:00: Thời sự tổng hợp;

09:15: Camera giấu kín: Cảnh báo nghề xe ôm (Hải Dương);

09:30: Góc bình yên: Vị Đại sứ Nhật mang tâm hồn người Việt;

10:00: Bản tin quốc tế;

10:15: Phóng sự: Nan giải với thực phẩm bẩn;

10:30: Phim tài liệu: Ông Tư Việt;

11:00: Phía sau bản án: Rượu đắng;

11:30: 113 online;

11:50: Phim truyện: Thượng Hải những ngày cũ, tập 11/35;

12:35: Phim truyện: Mua chuộc ái tình, tập 7/30;

13:30: Nhịp sống thể thao;

13:45: Phóng sự: Ông Phước;

14:00: Bản tin quốc tế;

14:15: Phim truyện: Vật chứng mong manh, tập 23/33;

15:00: 113 online;

15:25: Hồ sơ mật: Bên trong trại tập trung khét tiếng Auschwitz của phát xít Đức, P3;

16:00: Thời sự 120";

16:05: Phóng sự: Cò lúa;

16:20: Phút giây cảnh giác: Mua đồ đám cưới;

16:30: Chuyện đời chuyện nghề: Người đội viên tình báo Bát Sắt làm phim về Bác;

17:00: Bản tin Kinh tế & Tiêu dùng;

17:15: Phim truyện: Cưới trước yêu sau, tập 8/32;

18:10: CAND - Những trang vàng truyền thống: Ngày 21-5;

18:15: Thời sự an ninh;

19:00: Thời sự VTV (Tiếp sóng);

19:45: Thời tiết;

19:50: Thể Thao;

20:00: Thời sự 120";

20:05: Camera giấu kín;

20:20: An ninh với cuộc sống: Báo động tình trạng "Taxi dù";

20:50: Góc nhìn văn hóa: Số 110;

21:10: Phim truyện: Vật chứng mong manh, tập 24/33;

22:00: Nhật ký an ninh;

22:30: Chuyện kể trước lúc 0 giờ: Số 137: Người phụ nữ HIV và 3 đời chông;

23:00: Bản tin Kinh tế & Tiêu dùng;

23:15: Lệnh truy nã;

23:20: Phim truyện: Thượng Hải những ngày cũ, tập 11/35