Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyên Văn An; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ chủ đề của Đại hội là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Đại hội (Xin xem toàn văn bài phát biểu trên Báo CAND số ra hôm nay), trong đó đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định những kết quả, thành tích quan trọng mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được trong 5 năm qua, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới đất nước.

PV (theo TTXVN)