Theo đó, Thành phố giao Công ty TNHH 1 TV Môi trường Hà Nội làm chủ đầu tư lắp đặt 8 nhà vệ sinh công cộng bằng thép và 2 nhà vệ sinh lưu động; Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư lắp 15 nhà vệ sinh thép và Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư lắp 10 nhà vệ sinh thép tại các địa điểm được xác định và thỏa thuận.

“Các chủ đầu tư cần yêu cầu đơn vị sản xuất nhà vệ sinh thép gửi thiết kế, báo giá và lập tiến độ gia công, cung cấp… trình Sở Xây dựng duyệt trước 20/7 tới” - Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi chỉ đạo.

Theo ông Khôi, ngay từ tháng 7 này, các nhà vệ sinh thép cần được lần lượt lắp đặt tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn Hà Nội, để có thể hoàn thành toàn bộ việc lắp đặt vào tháng 9/2009.

Một mẫu thùng rác 2 ngăn tại nước ngoài (Ảnh sưu tầm).

Bên cạnh đó, UBND TP cũng giao Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư lắp đặt 600 thùng rác công cộng, Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội lắp 2.000 thùng và Cty TNHH 1 TV Môi trường đô thị Hà Nội lắp đặt bổ sung 1.200 thùng rác công cộng.

Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị (trên) sẽ là đầu mối xác định địa điểm đặt thùng rác công cộng trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo hiệu quả, không trùng; đồng thời tăng cường loại thùng rác loại 80 lít và các thùng rác công cộng theo phương thức xã hội hóa.

Toàn bộ việc lắp đặt bổ sung thùng rác công cộng tại Hà Nội - theo UBND TP - cần hoàn thành trong quý III-2009

Quỳnh Như