Quyết định nêu rõ: thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Thạch Như Sỹ, Phó Chánh thanh tra Bộ do có sai sót về chuyên môn và xử lý chưa đúng thẩm quyền trong công tác thanh tra hoạt động của bến xe khách thành phố Cần Thơ, thuộc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ.

Trước đó, một hội đồng kỷ luật đã được thành lập để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Thạch Như Sỹ, do liên quan đến sai phạm tại báo cáo của đoàn thanh tra do ông Sỹ làm Trưởng đoàn, về kết quả thanh tra hoạt động bến xe khách thành phố Cần Thơ của Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ.

Đặng Nhật