Thủ tướng yêu cầu, lãnh đạo Bộ TN-MT, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, việc phối hợp thiếu chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ và địa phương trong xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường đối với Công ty Vedan.

Bộ TN-MT, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty Vedan.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành 2 văn bản yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai với chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ TN-MT- cơ quan quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực và Bộ Công an tổ chức thực hiện nghiêm 2 Quyết định của Bộ TN-MT gồm: Quyết định số 1999/QĐ-BTNMT ngày 6/10/2008 về việc đình chỉ hiệu lực Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam và Quyết định số 131/QĐ-XPHC ngày 6/10/2008 xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam.

Theo Quyết định 131/QĐ-XPHC, Công ty Vedan phải nộp khoản tiền phạt là 267,5 triệu đồng và bị truy thu 127 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

* Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Đạo, Người phát ngôn của UBND tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm điểm trách nhiệm công tác điều hành quản lý nhà nước về môi trường đã để Công ty Vedan vi phạm kéo dài, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 6 cuộc họp kiểm điểm Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra sở, các lãnh đạo Sở và một số cá nhân liên quan.

Về việc đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý của Bộ TN-MT sau vi phạm của Công ty Vedan, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cho biết, Vedan đang phối hợp với Trung tâm Công nghệ môi trường ENTEC lập hồ sơ về đề án bảo vệ môi trường, chuẩn bị hoàn thành việc đầu tư, lắp đặt đưa vào sử dụng thiết bị quan trắc tự động, bởi hiện nay các chỉ tiêu nước thải sau xử lý vẫn chưa đạt chuẩn về độ màu, hàm lượng COD và coliform.

Ngoài ra, Công ty Vedan đã tự tháo dỡ 1.482m đường ống xả thải lén, tự cắt bỏ trên 80m đường ống CMS lysine xuất khẩu qua các cầu cảng và gỡ toàn bộ 4 máy bơm nước thải ra sông Thị Vải

Theo chinhphu.vn