Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đầu tư cho khoa học công nghệ cũng như giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển. Tổng Bí thư hoan nghênh những nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc và đã có những cơ sở vật chất bước đầu, thu hút được một số nhà đầu tư.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy trong năm qua, việc triển khai xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã có bước chuyển tốt, giải phóng được mặt bằng, tháo gỡ một số cơ chế chính sách, thu được nhiều kết quả.

Tổng Bí thư hy vọng, nhân đà đang có, Khu công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn nữa, thu được nhiều kết quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trường Đại học FPT tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh : TTXVN.

Tổng Bí thư hoan nghênh sáng kiến tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn Khu công nghệ cao Hòa Lạc - khu vườn ươm khoa học công nghệ cao của đất nước. Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người, Tổng Bí thư mong muốn, việc trồng cây, “trồng người” và thúc đẩy ươm trồng công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Cán bộ, nhân viên Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ trồng cây một cách thực sự, chứ không chỉ là hình thức, để vùng đất này không chỉ có vườn cây xanh sum suê, mà còn có một vườn công nghệ cao, gặt hái những mùa xanh tươi tốt trên vùng đất Hòa Lạc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Công ty Phần mềm FPT và Trường Đại học FPT.

Nguyễn Sự