Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chặng đường lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến khi Đảng lãnh đạo giành mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng lãnh đạo xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, cùng chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, của các cấp bộ đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Diễn đàn khẳng định niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Theo Ban Tổ chức, thông qua diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, thanh niên thể hiện nhận thức vai trò, trách nhiệm, hiến kế của mình trong công tác xây dựng Đảng; đề xuất các giải pháp cụ thể để tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh; bồi dưỡng các thế hệ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. 

Đồng thời, góp phần trang bị nội dung, bổ sung kiến thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; khẳng định niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục tạo sự quan tâm của các cấp ủy đảng với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và thế hệ trẻ Việt Nam.

Diễn đàn là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên thể hiện nhận thức vai trò, trách nhiệm, hiến kế của mình trong công tác xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức diễn đàn đã nhận được gần 60 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các chuyên gia, nhà khoa học; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đoàn viên, thanh niên cả nước.

Các tham luận có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, nhiều bài viết thể hiện các nhìn của tuổi trẻ trong quá trình hội nhập quốc sâu rộng; những tác động của quá trình hội nhập quốc tế đến quá trình bảo vệ, xây dựng Đảng; nhiều bài viết tóm lược đầy đủ các giai đoạn lịch sử, dấu mốc quan trọng của Đảng trong quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành lãnh đạo đất nước.

Ngoài ra, một số bài viết nêu bật lên được những vấn đề nóng hiện nay, đưa ra các giải pháp thiết thực để tham gia bảo vệ Đảng, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Xuân Trường