Tham dự lễ khai trương còn có các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo nhiều bộ ngành TW.

Theo Nghị quyết số 27/2012/QH13 của Quốc hội, từ năm 2013, Văn phòng Quốc hội đã triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử - đơn vị tích hợp thông tin hành chính điện tử và cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Quốc hội trên cơ sở dự án “Nâng cấp trang thông tin điện tử Quốc hội thành Cổng thông tin điện tử Quốc hội”.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu khai trương Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tinh Vân - Công ty công nghệ đứng đầu trong lĩnh vực xây dựng và triển khai các giải pháp cổng thông tin, tích hợp hệ thống đã được lựa chọn là đơn vị  triển khai Cổng thông tin Quốc hội.

Được phát triển trên nền công nghệ Sharepoint, công nghệ hiện đại nhất hiện nay của Microsoft, Cổng thông tin điện tử Quốc hội tạo ra môi trường giao tiếp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách và quảng bá hình ảnh của Quốc hội đến nhân dân, cử tri trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh.

Giao diện trang chủ Cổng thông tin điện tử Quốc hội (www.quochoi.vn).

Cổng thông tin điện tử Quốc hội cung cấp môi trường dịch vụ điện tử trực tuyến hỗ trợ quá trình tác nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Quốc hội; đảm bảo sự phối kết hợp của mỗi cơ quan, đơn vị, Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc xây dựng Quốc hội điện tử.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và những chuyên gia tham gia triển khai Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Với giao diện trang trọng và thân thiện, Cổng thông tin điện tử Quốc hội tích hợp, cập nhật thông tin, hình ảnh về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Cũng qua Cổng thông tin này, nhân dân và cử tri cả nước có thể xem và xem lại các buổi thảo luận trong các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các phiên làm việc của các cơ quan Quốc hội.

Ngọc Anh